Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Đá Amethyst thiên nhiên Chữ nhật đẹp, đã kiểm định

1.200.000 
Đá Amethyst thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 14.61 x 10.34

Đá Amethyst thiên nhiên Giọt nước siêu to, đã kiểm định

4.500.000 
Đá Amethyst thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 28.11 x 20.83

Đá Amethyst thiên nhiên Tròn siêu đẹp, đã kiểm định

800.000 
Đá Amethyst thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 10.68 x 10.60

Đá Ametrine thiên nhiên Chữ nhật đẹp đã kiểm định

1.500.000 
Đá Ametrine thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Ametrine 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 24.18 x 8.21

Đá Ametrine thiên nhiên Chữ nhật lửa mạnh đã kiểm định

1.300.000 
Đá Ametrine thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Ametrine 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 14.10 x 9.94

Đá Ametrine thiên nhiên Oval siêu phẩm đã kiểm định

2.000.000 
Đá Ametrine thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Ametrine 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 15.87 x 11.97

Đá Moissanite 8ly siêu đẹp nước D, độ sạch VVS1

5.000.000 
Đá Moissanite 8ly _Chất liệu đá: Đá Moissanite, đã kiểm định GRA (có thể check Code và soi Code của

Đá Sapphire thiên nhiên gắn nhẫn nữ đã kiểm định

1.300.000 
Đá Sapphire thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Sapphire 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 5.10 x 4.78

Đá Sapphire Trắng thiên nhiên Tròn siêu đẹp đã kiểm định

3.000.000 
Đá Sapphire Trắng thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Sapphire 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 16.90 x

Đá thạch anh tím Amethyst thiên nhiên dạng Gối đẹp, đã kiểm định

1.000.000 
Đá Amethyst thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 12.12 x 12.07

Đá thạch anh tím Amethyst thiên nhiên Galaxy siêu đẹp, đã kiểm định

1.700.000 
Đá Amethyst thiên nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên, đã kiểm định _Kích thước: 14.96 x 12.96

Đá Thạch anh tím Amethyst tự nhiên đã kiểm định

600.000 
Đá Thạch anh tím Amethyst tự nhiên _Chất liệu đá: Đá Amethyst 100% thiên nhiên (Thạch anh Tím), đã kiểm